A testvérvárosi kapcsolat létrejötte

Hogyan talált egymásra a két város? A Várpalota Bányász Sportkör vezetősége felfigyelve a szocialista országok közötti, különböző területeken meginduló baráti kapcsolatokra - megbízta Csiky Ivánt a külföldi partner kiválasztásával. A közös pontot a bányászat jelentette, ezért a kapcsolatfelvételt kezdeményező levél három bányavárosba ment el: Besztercebányára, Körmöcbányára és Selmecbányára. Egyetlen helyről, a Körmöcbányai Bányász Testedző Egyesülettől érkezett a javaslattal egyetértő válaszlevél. 1956. július 1-jén sportolók, hivatalos vezetők, a munkában élenjáró dolgozók alkották a küldöttséget. A későbbiekben rendszeresek voltak a kulturális és sporttalálkozók. Rengeteg barátra tettek szert a Várpalotáról odalátogatók. 1966. október 3-8-ig egy nagy létszámú küldöttség érkezett a városba a Várpalotai Városi Tanács meghívására, akik látogatást tettek a város üzemeiben és a tanácsi intézményekben. A testvérvárosi szerződés megkötésére e látogatás során, 1966. október 7-én került sor. A dekrétumban kifejezésre juttatják azon törekvésüket, "hogy a két város közötti kapcsolatokat még szorosabbra fűzve munkálkodjanak a két nép közötti barátság és a tartós béke magasztos eszméje érdekében." Az együttműködési megállapodást várpalotai részről Kiss János VB. elnök írta alá. A rendszerváltást követően a kapcsolat szinte teljesen megszűnt. 1996-ban Leszkovszki Tibor, Várpalota polgármestere meghívást küldött Körmöcbánya főpolgármesterének az októberi Várpalotai Napokra a testvérvárosi kapcsolat újrafelvétele céljából. A XIII. Várpalotai Napok rendezvénysorozat keretében, 1998. október 10-én került sor a testvérvárosi megállapodás aláírására, a baráti kapcsolat megerősítésére, az együttműködés felújítására és új alapokra helyezésére.

(forrás: Krúdy Gyula Városi Könyvtár Várpalota)