Körmöcbánya térségében már az Árpád-korban is bányásztak aranyat. A környék fellendülése Károly Róbert király uralkodása alatt indult meg, aki megalapította Körmöcbánya városát, és szabad királyi városi rangra emelte 1328-ban. Eme jog tette lehetővé a pénzverés jogát is. Innen indul útjára az elsőként az ezüstgaras, majd firenzei mintára itt készítik 1335-től Európa egyik legerősebb valutáját: a magyar aranyforintot.

Mátyás király idejében, az ország valutája ismét megreformálásra kerül, újabb értékálló pénzt bocsájtanak ki Patrona Hungariae és Szent László alakjával. A körmöci aranyból lett finanszírozta a Fekete Sereg és a magyar közigazgatás hatékony, de költséges működése. A zűrzavaros XVI. a pénzverde működését is visszaveti, így az augsburgi illetőségű Fugger bankárcsalád birtokába kerül. Érdekesség, hogy az első pénzverőgép is innen származik, amit 1565-ben helyeztek itt üzembe.

Az egyre növekvő kitermelésnek viszont ára volt. Mialatt még Károly Róbert idejében legalább négy mázsa aranyat hoztak a felszínre a bányászok évente, az évszázadok folyamán ez a szám egyre jobban apadni kezdett, mígnem a város teljesen felélte a földben rejlő tartalékait, ami kihatott a pénzverésre is, így a város egyre gyakrabban kényszerült nem színesfém alapú érmék gyártására.

Az 1918-as évben a magyar kormány számára világossá vált, hogy a háborút elbuktuk. Ellenséges betörésektől joggal félve, a pénzverőgépeket és a nemesfémeket stratégiai okokból Budapestre szállíttatták. Az impériumválás után, Csehszlovákia számára rendkívül értékes volt az új szerzemény, hiszen fennállása folyamán itt készült az összes valaha forgalomba került pénzérméje. A kenyértörés után az újra függetlenné váló Szlovák állam itt verette koronáit, majd 2009-től az ország csatlakozott az euroövezethez, így az üzemet a városon kívülre tetették át, s azóta eurocenteket gyártanak. A régi pénzverde ma kiállítótérként funkcionál.     

Képek:

  1. Körmöcbánya Magyar Királyi Pénzverő Hivatal (Braun Ármin kiadása Körmöcbánya) Gyűjtemény: Zempléni Múzeum, Szerencs – képeslapok Forrás: https://gallery.hungaricana.hu/
  2. Körmöcbánya. M. kir. pénzverőhivatal (Ritter Sándor Körmöcbánya). Gyűjtemény: Országos Széchényi Könyvtár – képeslapok. Forrás: https://gallery.hungaricana.hu/
  3. A körmöcbányai aranybánya /Fotó: Fortepan